Rzeszów – cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej

Ewidencja pochowanych

Kategoria: Cmentarz wojenny


Cmentarz przy ul. Lwowskiej jest największym i jedynym samodzielnym obiektem cmentarnictwa wojennego na terenie miasta Rzeszowa. W nomenklaturze obiekt ten funkcjonuje pod nazwą cmentarz Wilkowyja, gdyż w momencie tworzenia znajdował się ona na terenie miejscowości pod taką nazwą, wchodzącej w skład ówczesnej gminy Słocina. Obecnie jest to dzielnica miasta Rzeszowa. Pochowano tutaj 2 224 żołnierzy 1 Frontu Ukraińskiego, poległych w walkach o wyzwolenie Rzeszowa i okolic. W 1945 gry rozpoczęto tworzenie cmentarza pochowanych tutaj było 167 żołnierzy w tym 130 znanych. Trzykrotnie dokonywano ekshumacji na teren cmentarza. W 1948 ekshumowano ogólnie 1 462 zwłok, wśród których 338 to zidentyfikowani. W 1953 roku ekshumowano 588 zwłok. Ostatnie zbiorowe pochówki miały miejsce w 1958r., z cmentarza parafialnego w Ropczycach przeniesiono 3 żołnierzy oraz 4 z Nagoszyna (gm. Żyraków). W chwili zakończenia pochówków na cmentarzu na ogólną liczbę spoczywających było 468 znanych nazwisk. W ciągu następnych lat udało się ustalić nazwiska także innych pochowanych. Obecnie, wśród pochowanych 586 to zidentyfikowani.

Ogrodzenie cmentarza stanowi niewysoki mur z kamienia. Mogiły mają formę betonowego obramowania wypełnionego ziemią, na każdej z nich znajduje się betonowa poduszka z pięcioramienną gwiazdą. Akcent centralny to wysoka stela, ustawiona na betonowej trójstopniowej płycie z kolumienkami z piaskowca na rogach. Na szczycie pomnika pięcioramienna gwiazda, u dołu dwujęzyczna tablica o treści:

 

1920 – 1944

BOHATEROWI MŁODEJ GWARDII IWANOWI TURKIENICZOWI

SPOŁECZEŃSTWO WOJEWÓDZTWA RZESZOWSKIEGO.

 

Tablica pierwotnie była metalowa, po kradzieży wykonano nową, kamienną, zachowując oryginalną treść. Przed pomnikiem znajduje się jedyna mogiła indywidualna. Pochowano w niej właśnie Iwana Turkienicza. Na 10 spośród 74 mogił znajdujących się na cmentarzu, z inicjatywy rodzin pochowanych, ustawione są imienne tablice w różnej formie. Poświęcone poszczególnym pochowanych. Dwujęzyczne lub po rosyjsku. Ciągi piesze cmentarza wykonane są z kostki chodnikowej. Jest ona w nienajlepszym stanie technicznym. Remontu wymagają także daszki słupków ogrodzenia od głównej ulicy, cały mur cmentarny powinien zostać poddany konserwacji, w celu zabezpieczenia go przed dalszym niszczeniem.

 


Lokalizacja: Rzeszów, gmina Rzeszów

GPS: 50.037994, 22.043387


Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z polityką prywatności serwisu.

×