Bircza – mogiły zbiorowe żołnierzy WP

Ewidencja pochowanych

Kategoria: Zbiorowa mogiła wojenna


Na cmentarzu wyznaniowym znajduje się 12 mogił zbiorowych, w których pochowano 66 zidentyfikowanych żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walkach z Ukraińska Powstańczą Armią w latach 1945–1947. Mogiły mają formę lastrykowych nagrobków, zwieńczonych metalowymi tabliczkami z nazwiskami pochowanych. Przejścia pomiędzy grobami wyłożone są kostką brukową. Centralnym, choć położonym za mogiłami, elementem „kwatery” jest pomnik w formie stopniowego postumentu, podobnie jak mogiły wykonanego z lastryka, z tablicą o treści:

 

TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE WOJSKA POLSKIEGO

POLEGLI W WALCE Z BANDAMI UPA ROK 1944 – 1947.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.

 

Pomimo faktu, że groby położone są blisko siebie i posiadają wspólny pomnik obiekt nie nosi cech kwatery wojennej, ponieważ nie ma ogrodzenia wydzielającego go z terenu cmentarza i mogił cywilnych, których kilka (w którym pochowano cywilne ofiary UPA) znajduje się pomiędzy mogiłami żołnierskimi. Remont mogił przeprowadzono w 1999 roku ze środków Wojewody. Obecnie groby są dobrze utrzymane.

 


Lokalizacja: Bircza, gmina Bircza

GPS: 49.692909, 22.483671