…hecht Albert

Miejsce spoczynku: Ryszkowa Wola - cmentarz z I wojny światowej

Nr mogiły: 151Przynależność do jednostki wojskowej: K.Elis.G.r. 3