Abazow Grigorij Leontjewicz

Miejsce spoczynku: Mielec - cmentarz żołnierzy Armii Radzieckiej

Nr mogiły: 3


Data i miejsce urodzenia: 1919

Data i miejsce śmierci: 5.08.1944


Miejsce pierwotnego pochówku: Biesiadka