Abraham Franz

Miejsce spoczynku: Gorzejowa - cmentarz z I wojny światowej nr 227

Nr mogiły: 57


Data i miejsce śmierci: 7.05.1915


Przynależność do jednostki wojskowej: I.R. 82

Stopień wojskowy: Inf.